Výdavky spojené s kúpou a prevodom nehnuteľnosti v Bulharsku:

Okrem kúpnej ceny za nehnuteľnosť, kupujúcemu vznikajú pri kúpe nehnuteľnosti v Bulharsku aj ďalšie kúpne náklady, aby mohol byť úspešne uskutočnený a uzavretý nákup nehnuteľnosti:

Kupujúci bulharskej reality hradí:

  • daň z prevodu nehnuteľnosti z kúpnej ceny bez DPH
  • poplatky za právne služby
  • poplatky za notárske služby – závisí od výšky kúpnej ceny nehnuteľnosti
  • účasť tlmočníka pri podpise zmluvy
  • poplatok za registráciu u Daňového úradu – tzv. BULSTAT
  • zápis do Katastra nehnuteľností

Celkový náklad na dane a poplatky spojené s kúpou nehnuteľností sa môžu líšiť podľa komplexu a oblasti.

Keď sa rozhodnete do budúcna nehnuteľnosť predať tieto poplatky už neplatíte. Podmienka je mať nehnuteľnosť vo vlastníctve minimálne 5 rokov.

Následne každoročne ročná miestna daň z nehnuteľnosti vo výške 0,15% z výmery pozemku alebo z celkovej plochy nehnuteľnosti podľa notárskej zápisnice (listu vlastníctva).

Od našich klientov nevyberáme províziu za sprostredkovanie nákupu nehnuteľnosti. Klient /Objednávateľ hradí len náklady vzniknuté nákupom nehnuteľnosti.